()
.
     .

.

IZMCCD-
-
110- ...

.. ..

!!!

:
PHEMU09
MULTI-SAT

.
USNO
CDS, Strasbourg
Astronom.Rechen-Inst. 
Heidelberg


Web-: ...
: .. , .., .., .., .., ...
: .., .., .., .., ...